Delivery Information

Levering & transport
  1. De wijze van vervoer als er geleverd wordt, wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering via de DPD geschiedt normaal binnen 5 dagen, doch steeds uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk). Uw bestelling afhalen is mogelijk mits afspraak.
  2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan  op de hoogte gebracht.  Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
  3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel.
  4. Voor iedere bestelling die wij bij u thuis of bij een door u opgegeven adres leveren wordt u een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.  Bij levering aan huis houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.
  5. Indien wij één bestelling in meerdere deelleveringen bij u bezorgen, worden voor de vervolglevering(en) slechts de helft van de verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
  6. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig,  meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.
  7. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
  8. Classic en gratis verzendingen zijn verzekerd tot 520€, indien extra verzekering vereist is komen hierbij extra kosten van 45€ in rekening hierbij is dekking tot 2500€.
  9. Artikelen worden door ons geleverd "as is", in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform onze nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang